روزای آبی..!!! خیلی آبی

داره روزا آبی میشه...!! آبی تر از همیشه...!! داره آرزوهامو رویاهام بو میگیره...!! دارم خوشبختی رو میفهمم...!!! من این روزهارو دوست دارم...!!! من عاشقم...!!! دارم ٢ نفر میشم..!!! نگیره خدا تورو از من...!!!دارم حس جدیدی رو تجربه میکنم که حاضر نیستم با دنیا عوض کنم...!!!

منو ببخش واسه همه داد هایی که میزنم......

اما دلت مطمئن که مال منی تا همیشه.....

این روزا که بیشتر 

/ 1 نظر / 22 بازدید
ساحل

سلام امیدوارم همیشه شاد و خوشحال باشید.[گل] با ما هم سر بزنید